Home / Uncategorized / การบำบัดด้วยหิน และการนวดด้วยหินร้อน

การบำบัดด้วยหิน และการนวดด้วยหินร้อน

การบำบัดด้วยหิน และการนวดด้วยหินร้อน

การนวดด้วยหินร้อน เป็นชนิดของการนวดทำและหินบะซอลต์กับน้ำอุ่น หินจะว่างอยู่ที่จุดสำคัญในร่างกายของพวกเรา

ที่เรียกว่าศูนย์พลังงานของเราทั้งสำหรับความดัน ตามศิลปะของแพทย์ตะวันออกโบราณและการไหลของพลังงาน นี้จะกระทำเพื่อให้ได้อบอุ่นขึ้นดีขึ้นและผ่อนคลายของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อซึ้งจะเป็นประโยชน์สำหรับความต่อเนื่องของการนวดการนวดด้วยหินร้อนโดยทั่วไปจะสามารถเทยบกับซาวน่ายกเว้นความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความดันไม่ได้มุ้งเข้าไปที่ทั้งร่างกายแต่เฉพาะบางส่วน

About admin

Check Also

การนวดแผนไทยถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาช้านาน 32151531 2094915073858856 6706817708761022464 n 310x165

การนวดแผนไทยถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาช้านาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน การนวดแผนไทยมีที่มาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยโบราณรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อน การนวดแผนไทยไม่เพียงแต่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้นแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเนื่องจากอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีท่วงท่าลีลาและมีหลักการ นอกจากจะเป็นการรักษาความเจ็บปวดแล้วยังเป็นการนวดเพื่อให้ผู้รับการนวดรู้สึกผ่อนคลายในทุกๆส่วนของร่างกายอีกด้วย ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย การนวดแผนไทยยังได้รับความนิยมในหมู่ของชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เวลามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็จะต้องมานวดแผนไทยกันทุกคน ในการเปิดร้านสปา นอกจากจะมีต้นทุนที่เป็น เงินแล้วต้นทุนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์สปา การนวดสปาและการนวดบำบัดแบบต่างๆประกอบการควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ เพราะความรู้ในเรื่องของการนวดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้รักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีของร้านให้เสมอต้นเสมอปลาย สิ่งที่ควรคำนึงสำหรับผู้ดำเนินการและประกอบธุรกิจด้านสปาหรือร้านนวดนั้นก็คือความต้องการลูกค้า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *