Breaking News
Home / Tag Archives: อุปกรณ์สปา เบาะนวด เตียงสปา

Tag Archives: อุปกรณ์สปา เบาะนวด เตียงสปา

นวดแผนไทย บริการหลักที่ต้องมีในสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพ

[object object] นวดแผนไทย บริการหลักที่ต้องมีในสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพ 481739 310x205

นวดแผนไทย บริการหลักที่ต้องมีในสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย ได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ ซึ่งใช้ท่าประยุกต์มาจากท่า ฤษีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกาย และโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้น การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย     ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมด   การนวดแผนไทยและนวดแผนโบราณส่วนมากจะใช้เบาะนวดไทยเป็นอุปกรณ์เสริมในการบริการลูกค้าเพราะการนวดแบบกดไล่ไปตามแนวเส้นนั้นต้องมีการลงน้ำหนักลูกค้าอาจจะได้รับการบาดเจ็บตามข้อกระดูกได้หากเราให้ลูกค้านอนตามพื้นธรรมดา ส่วนเรื่องของการตกแต่งร้านนวดและสปา สามารถตกแต่งได้ตามสไตล์ของผู้ประกอบการได้ เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วการตกแต่งร้านนวดเพื่อให้ความผ่อนคลายหรือร้านสปานั้นจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ …

Read More »