Breaking News
Home / Tag Archives: ร้านขายอุปกรณ์นวดไทย

Tag Archives: ร้านขายอุปกรณ์นวดไทย

หลักในการนวดที่ผู้นวดพึงระวังและข้อห้ามที่ควรปฏิบัติ

หลักในการนวดที่ผู้นวดพึงระวังและข้อห้ามที่ควรปฏิบัติ 6194A494 7F83 4765 8C91 8303686FBB65 310x205

หลักในการนวดที่ผู้นวดพึงระวังและข้อห้ามที่ควรปฏิบัติ ข้อพึงระวังและข้อห้ามผู้นวดจะต้องรู้เขารู้เราและรู้รอบจึงจะทำการนวดได้ผลดีโดยส่วนเดียว รู้เขาคือรู้เรื่องราวของผู้ถูกนวดเป็นอย่างดีว่าเป็นโรคอะไรมีข้อห้ามนวดหรือไม่เช่นตองไม่เป็นไข้หรือไม่มีการติดเชื้อในร่างกายหรือในกระแสเลือดไม่เป็นโรคผิวหนังชนิดติดต่อไม่เป็นหวัดเป็นต้น รู้เราคือรู้ว่าตนเองมีความรู้ทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดสามารถนวดผู้ถูกนวดคนนั้นหายหรือบรรเทาอาการได้หรือไม่ถ้าเหนือความสามารถสามารถส่งต่อผู้นวดที่ชำนาญกว่าจึงจะเป็นการถูกต้อง รู้รอบคือรู้ว่าจุดใดเป็นจุดอันตรายควรกดหรือไม่ควรทำด้วยความระมัดระวังเพียงใดมีความรู้เรื่องอาหารการกินของแสลงการออกกำลังกาย คำแนะนำสำหรับผู้ถูกนวดการนวดอย่างเดียวไม่ทำให้ผลของการรักษาดีได้เต็มที่จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำด้วยผู้นวดควรแนะนำผู้ ถูกนวดโดยอาศัยหลักดังนี้คือ สิ่งที่ควรกระทำและสิ่งที่พึงละเว้นอันได้แก่ ควรพักผ่อนมากน้อยเพียงใดควรบริหารร่างกายช่วงไหนมากน้อยเท่าใดและควรทำท่าไหนบ้างที่จะไม่มีผลกระทบหลังจากการนวดหรือไม่ทำให้เกิดอาการมากขึ้น ของแสลงที่พึงงดเว้นได้แก่ยาแก้ไข้หรือแก้ปวดของหมักดองเหล้าเบียร์บุหรี่หน่อไม้ข้าวเหนียวแต่สำหรับผู้ที่กินข้าวเหนียวเป็นอาหารประจำวันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องงดก็ได้ ควรทำจิตใจให้สบายและไม่มีอารมณ์เครียดกังวลหวั่นวิตกเพราะจิตที่เคร่งเครียดจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายและมีอาการบรรเทาลงได้ยาก สิ่งสำคัญในการใช้บริการนวดหรือการทำการนวดก็คือผู้นวดควรมีความรู้และผ่านการฝึกอบรมการนวดมาแบบถูกต้องและรู้ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่างๆในการนวดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นเบาะนวดเตียงนวดไทยควรมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการนวดเช่น เบาะนวด ไม่ควรแข็งจนเกินไปเมื่อเวลาผู้นวด ทำการนวด เบาะที่แข็งอาจจะทำให้ผู้ถูกนวดไม่สบายตัว มากขึ้นและถ้าเบาะรองนวดมีความนิ่มจนเกินไปเวลานวดอาจทำให้ไม่รู้สึกผ่อนคลายเท่าที่ควร เบาะที่ใช้จึงไม่ควรนุ่มเกินไปและแข็งจนเกินไป เป็นต้น  …

Read More »