Breaking News
Home / Tag Archives: จำหน่ายเก้าอี้นวดเท้า

Tag Archives: จำหน่ายเก้าอี้นวดเท้า

การนวดกดจุกสะท้อนเท้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

การนวดกดจุกสะท้อนเท้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 29541429 2045230905493940 8064685520698410116 n 310x205

การนวดกดจุกสะท้อนเท้า ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย การนวดฝ่าเท้า แปลว่า การนวดกดจุดสะท้อนนี้ไม่ใช่แค่การนวดเท้าแต่การนวดกดจุดสะท้อนร่วมกับการนวดเท้านั้นเป็นการช่วยรักษาโรคได้อีกหนึ่งทางเลือกอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลในร่างกาย โดยการกดจุดบริเวณฝ่าเท้าที่สะท้อนไปยังส่วนต่างๆในร่างกาย ช่วยในการผ่อนคลายบ่อยครั้งที่ผู้ถูกนวดจะเผลอหลับในขณะที่ถูกนวดเท้า เพราะนอกจากการนวด ที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วเก้าอี้นวดเท้าที่ลูกค้านั่งในการนวดนั้นยังสามารถปรับเอน ตามสรีระของผู้ถูกนวด และผู้ถูกนวดต้องอยู่ในท่าที่สบายและผ่อนคลายที่สุดได้อีกด้วย ในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคไม่ว่าจะนวดเพื่อรักษาโรคใดๆก็ตาม จะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาท ช่องท้อง บริเวณกลางฝ่าเท้าก่อนทุกครั้ง ประมาณ 3-5 นาทีเพราะจะทำให้ระบบประสาทภายในร่างกายเกิดอาการผ่อนคลาย และช่วยให้ผลการรักษา ดีขึ้นจากนั้นจึงทำการนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนบริเวณอื่นๆตามต้องการต่อไป …

Read More »